Επιχειρήσεις Τεχνολογίας

Κατασκευή ιστοσελίδων για ΑΜΕΑ σύμφωνα με το νέο ΕΣΠΑ

Ας δούμε αναλυτικά ποιες είναι οι προδιαγραφές που θα πρέπει να ικανοποιούνται πάνω στην κατασκευή ιστοσελίδων για ΑΜΕΑ (Προϋποθέσεις – Κριτήρια – Νομοθεσία)

Οδηγίες WCAG (Web Content Accessibility guidelines)

Οι οδηγίες για την προσβασιμότητα του περιεχομένου του ιστού έκδοση 2.0 (WCAG 2.0) καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και συστάσεων για να καταστεί το περιεχόμενο του ιστού πιο προσβάσιμο. Με τη βοήθεια αυτών των οδηγών, το περιεχόμενο μπορεί να γίνει προσβάσιμο από ένα ευρύτερο φάσμα ατόμων με αναπηρίες όπως:

 • τύφλωση και μειωμένη όραση
 • κώφωση και μειωμένη ακοή
 • μαθησιακές δυσκολίες
 • περιορισμένη δυνατότητα κίνησης
 • δυσκολία στην ομιλία
 • φωτοευαισθησία και συνδυασμό αυτών

Επιπρόσθετα, η τήρηση αυτών των οδηγών θα καταστήσει το περιεχόμενο του ιστού πιο εύχρηστο γενικά για όλους τους χρήστες.

Σημαντικοί όροι στις οδηγίες WCAG 2.0

Στις οδηγίες για την κατασκευή ιστοσελίδων για ΑΜΕΑ σύμφωνα με το WCAG 2.0 περιλαμβάνονται τρεις σημαντικοί όροι, ο ορισμός των οποίων είναι διαφοροποιημένος σε σχέση με εκείνον που περιλαμβάνεται στην προηγούμενη έκδοση WCAG 1.0 . Καθένας από αυτούς παρατίθεται σε συντομία παρακάτω ενώ στο γλωσσάρι όρων περιέχεται ο πλήρης ορισμός τους.

Ιστοσελίδα (Web Page)

Εννοούμε κάθε μορφή ιστοτόπου στατικό ή δυναμικό. Συμπεριλαμβάνονται και ιστότοποι οι οποίοι περιέχουν ένα πλήρες περιβάλλον ηλεκτρονικών κοινοτήτων.

Προγραμματιστικά καθορισμένο (Programmatically Determined)

Αρκετά κριτήρια επιτυχίας θέτουν ως προϋπόθεση το περιεχόμενο (ή μέρος αυτού) να μπορεί να καθοριστεί προγραμματιστικά. Αυτό σημαίνει ότι το περιεχόμενο μπορεί να αποδοθεί με τέτοιο τρόπο ώστε οι πράκτορες χρήστη (user agents) συμπεριλαμβανομένων των υποστηρικτικών τεχνολογιών να μπορούν να εξάγουν και να παρουσιάσουν την πληροφορία στους χρήστες με διαφορετικούς τρόπους.

Υποστήριξη προσβασιμότητας (Accessibility Supported)
Η χρήση μιας τεχνολογίας με τρόπο που να υποστηρίζεται η προσβασιμότητα σημαίνει ότι η τεχνολογία συνεργάζεται επιτυχώς με υποστηρικτικές τεχνολογίες καθώς και με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας των διαφόρων λειτουργικών συστημάτων, των πλοηγών και των άλλων πρακτόρων χρήστη.

Πως ικανοποιείται το WCAG 2.0;

 • Εναλλακτικά κειμένου (Text Alternatives): Παρέχει εναλλακτικά κειμένου για οποιοδήποτε μη κειμενικό περιεχόμενο έτσι ώστε να μπορεί να αλλάξει σε μορφές που χρειάζονται οι χρήστες όπως μεγάλες εκτυπώσεις, σύστημα Μπράιγ, ομιλία, σύμβολα ή πιο απλή γλώσσα.
 • Μέσα που βασίζονται στον χρόνο (Time based Media): Παρέχει εναλλακτικές για μέσα που βασίζονται στο χρόνο
 • Προσαρμόσιμο (Adaptable):Δημιουργεί περιεχόμενο που μπορεί να παρουσιαστεί με διαφορετικούς τρόπους χωρίς να υπάρχει απώλεια πληροφοριών ή δομής.
 • Ευδιάκριτο (Distinguishable): Διευκολύνει τους χρήστες να δουν και να ακούσουν περιεχόμενο συμπεριλαμβανομένου του διαχωρισμού μεταξύ προσκηνίου και παρασκηνίου.
 • Προσβάσιμο μέσω πληκτρολογίου (Keyboard Accessible): Παρέχει όλες τις λειτουργίες από το πληκτρολόγιο.
 • Επαρκής χρόνος (Enough time): Παρέχει αρκετό χρόνο στους χρήστες να διαβάσουν και να χρησιμοποιήσουν το περιεχόμενο.
 • Κρίσεις (Seizures): Δεν σχεδιάζει το περιεχόμενο με τρόπο που έχει αποδειχθεί ότι προκαλεί κρίσεις.
 • Δυνατότητα πλοήγησης (Navigable): Παρέχει βοήθεια στους χρήστες για την πλοήγηση την εύρεση περιεχομένου και τον προσδιορισμό της τρέχουσας θέσης τους.
 • Ευανάγνωστο (Readable): Κάνει το κειμενικό περιεχόμενο ευανάγνωστο και κατανοητό.
 • Προβλέψιμο (Predictable): Κάνει τις ιστοσελίδες να εμφανίζονται και να λειτουργούν με προβλέψιμους τρόπους.
 • Βοήθεια εισαγωγής δεδομένων (Input Assistance): Βοηθάει τους χρήστες να αποφεύγουν και να διορθώνουν λάθη.
 • Συμβατό (Compatible): Μεγιστοποιεί τη συμβατότητα με τρέχοντες και μελλοντικούς πράκτορες χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των υποστηρικτικών τεχνολογιών.

Αξιόπιστοι για την κατανόηση των κριτηρίων επιτυχίας θεωρούνται μόνο τρόποι χρήσης τεχνολογιών με υποστήριξη προσβασιμότητας. Κάθε πληροφορία ή λειτουργικότητα που παρέχεται με τρόπο που δεν έχει υποστήριξη προσβασιμότητας διατίθεται επίσης και με τρόπο που έχει υποστήριξη προσβασιμότητας.
Προγράμματα ΕΣΠΑ και κατασκευή ιστοσελίδων για ΑΜΕΑ

Βοηθάμε την επιχείρηση σας να συμμετέχει στα προγράμματα επιδότησης μέσω του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 ώστε να τηρείται πλήρως ο συγκεκριμένος όρος ένταξης και να έχετε υψηλή βαθμολογία.

Ελάτε σε επαφή μαζί μας για να κατασκευάσουμε την δική σας ιστοσελίδα σύμφωνα με τα πρότυπα για ΑΜΕΑ που σας αναπτύξαμε παραπάνω.